Program dożywiania

Od 2011 r. prowadzimy program dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach. Objętych jest nim ponad 200 dzieci z całej Polski: ok. 100 w Warszawie i okolicach, pozostałe m.in. w Krakowie, Korbielowie, Wrocławiu czy Katowicach. Korzystają z niej te dzieci, które nie mogą liczyć na posiłek finansowany ze środków ośrodków pomocy społecznej. Tak się dzieje w sytuacji, kiedy dochód na jednego członka rodziny przekracza określony pułap finansowy, a sytuacja materialna w domu nadal jest trudna. Wtedy staramy się pomóc. Dzieci objęte pomocą wskazują dyrekcja oraz pedagodzy szkolni. 

W roku szkolnym wydajemy na ten cel ponad 140 tys. zł.