Darowizny

Jak nas wspomóc finansowo?

Odwiedzając nasze stoiska podczas Charytatywnej Niedzieli czy Jarmarku.

Wrzucając pieniądze do kościelnej puszki dla potrzebujących.

Wpłacając na rachunek bankowy:
Klasztor oo. Dominikanów
ul. Freta 10
00-227 Warszawa
numer rachunku bankowego: 44 1240 1138 1111 0010 0725 8313
koniecznie z dopiskiem "Pomagamy Dzieciom"