Pomoc doraźna

Świadczymy także doraźną pomoc dzieciom i ich rodzinom. Jest to wsparcie medyczne, psychologiczne, kupujemy opał, wspieramy odzieżą czy żywnością. Nie przekazujemy gotówki.

Każdy przypadek prośby o pomoc osobno analizujemy. Zachęcamy bowiem, aby w pierwszej kolejności korzystać z dostępnych form wsparcia ze strony ośrodków pomocy społecznej czy dużych organizacji, takich jak Caritas.